7 грудня 2017 року відбулося відкрите заняття  у формі конференції з дисципліни «Людина і світ» на тему «Україна і світ». Заняття  провела викладач суспільних дисциплін Глізнєцова Л.О.

Учасники конференції – студенти  підготували презентації, досліджували основні тенденції геополітичного розвитку світу та місце України у загально цивілізаційному процесі. При проведенні заняття викладач використала інтерактивні методи навчання: проектний метод, диспут, ділова гра, вирішення проблемних питань. Проведення конференції сприяло вихованню у студентів почуття патріотизму та відповідальності за свою Батьківщину.

veterinary.net.ua